Trip.Social

Trở lại An Giang

Nhiều người ví An Giang giống như một bức tranh thu nhỏ của miền Tây Nam Bộ, chưa đi An Giang coi như chưa đến miền Tây. Nếu chỉ có một ngày, nên đi đâu, chơi gì để thưởng thức hết cái “hồn”, cái “chất” của miền núi non sông nước An Giang?

Ads
You might like these
Ads