TÂY BẮC Mùa hoa ban: BẮC SƠN - BÌNH GIÃ

0
0
Nhân DươngNhân Dương4 years ago
TÂY BẮC Mùa hoa ban: BẮC SƠN - BÌNH GIÃ

Cánh đồng lúa Bắc Sơn tầm tháng 6-10 đang là thời điểm đẹp nhất trong năm.

Have Story To Share?

Blog with Trip.Social

Blog with Trip.Social

Reach new audiences and maximize your potential.

More from Trip.Social