Trip.Social
5
1

Sức hấp dẫn từ quán bánh căn 30 năm tuổi ở Đà Lạt

1 places · 1 day
Travip ·last month
Sức hấp dẫn từ quán bánh căn 30 năm tuổi ở Đà Lạt Thumbnail

Chủ quán nhất định không đi theo thị hiếu hay ý của khách mà thay đổi hay biến tấu món bánh căn. Cũng vì thế mà quán bánh căn có từ năm 1991 này vẫn giữ nguyên hương vị. Đó là quán bánh căn Thy, 22 Tăng Bạt Hổ, Đà Lạt.

Translated by Google Translate
Story

Showing you translated version, click here for original

Quán bánh căn Thy tháng 8-2005
Tư liệu về quán bánh căn Thy do gia đình cung cấp. Khi ấy mẹ chị còn đúc bánh bằng lò than.
Copy & Customize
5 Likes
Share
1 comments
Ads

Have A Story To Share?

Share and connect with the global travel community