Trip.Social

Singapore với gia đình nhỏ

Chuyến đi này được thực hiện theo lời đề nghị của gia đình mình (muốn biết cảm giác đi bụi), Hành trình phù hợp cho gia đình, đa phần là đi tham quan ngắm cảnh, ăn uống (cho biết Sing có gì), và mua sắm

Ads
You might like these
Ads