0
0

Sài Gòn, Bình Ba - Thiên đường mùa hạ

Nên đi chuyến sớm nhất để được ngắm biển đảo lúc bình minh.

Dương HồDương Hồ3 years ago
 Sài Gòn, Bình Ba - Thiên đường mùa hạ

Cam Ranh

Cam Ranh
Cam Ranh, Khanh Hoa Province, Vietnam

Chuong Beach

Chuong Beach
Cam Bình, Cam Ranh, Khanh Hoa Province, Vietnam

Binh Ba island

Binh Ba island
Binh Ba island, Cam Bình, Cam Ranh, Khanh Hoa Province, Vietnam

Location

Location

Location

Location

Binh Ba island

Binh Ba island
Binh Ba island, Cam Bình, Cam Ranh, Khanh Hoa Province, Vietnam

Location

Location

Trip.Social User
Trip.Social User0

More from this user

Show more stories

Have Story To Share?

Blog with Trip Social

Blog with Trip.Social

Reach new audiences and maximize your potential.

More from Trip.Social