QUY NHƠN – KỲ CO – CỰC ĐÔNG TỔ QUỐC – PHÚ YÊN. “Thiên Đường Biển Đảo – Xứ Sở Hoa Vàng Cỏ Xanh “

Kim TrịnhKim Trịnh2 years ago
QUY NHƠN – KỲ CO – CỰC ĐÔNG TỔ QUỐC – PHÚ YÊN. “Thiên Đường Biển Đảo – Xứ Sở Hoa Vàng Cỏ Xanh “

Ho Chi Minh City

Ho Chi Minh City
Ho Chi Minh City
Ho Chi Minh City, Vietnam

Eo Gio Beach

Eo Gio Beach
Eo Gio Beach
Nhơn Lý, Thành phố Qui Nhơn, Binh Dinh Province, Vietnam

Qui Nhơn

Qui Nhơn
Qui Nhơn
Qui Nhơn, Binh Dinh Province, Vietnam

Qui Nhơn

Qui Nhơn
Qui Nhơn
Qui Nhơn, Binh Dinh Province, Vietnam

Tuy Hòa

Tuy Hòa
Tuy Hòa
Tuy Hòa, Phú Yên Province, Vietnam

Tuy Hòa

Tuy Hòa
Tuy Hòa
Tuy Hòa, Phú Yên Province, Vietnam

Phan Rang–Tháp Chàm

Phan Rang–Tháp Chàm
Phan Rang–Tháp Chàm
Phan Rang–Tháp Chàm, Ninh Thuan Province, Vietnam

Phù Yên

Phù Yên
Phù Yên
Phù Yên, Phù Yên District, Son La, Vietnam

Ho Chi Minh City

Ho Chi Minh City
Ho Chi Minh City
Ho Chi Minh City, Vietnam

Trip.Social User
Trip.Social User Stories

More from this author

Show more stories

More from Trip.Social