0
0

Quán Việt ngon ở Sydney

Hans Bui 🌏Hans Bui 🌏1 month ago

Với 15 năm ở Sydney thì đây một số quán ăn Việt mà mình cho là ngon, chỗ thì hương vị truyền thống chỗ thì hiện đại với phong cách riêng rất đáng thử qua

Diem Hen Cafe
Banh Cuon Kim Thanh Bankstown
AN Restaurant
Hello Auntie Marrickville
Mam Mam Bankstown Restaurant
Trip.Social User
Trip.Social User0

More from this author

Show more stories

Have Story To Share?

Blog with Trip.Social

Blog with Trip.Social

Reach new audiences and maximize your potential.

More from Trip.Social