Trip.Social
0
0

Quần Đảo Bà Lụa - Hà Tiên - Rừng Tràm Trà Sư

5 places · 2 days
Thắm Trịnh ·2 years ago
Quần Đảo Bà Lụa - Hà Tiên - Rừng Tràm Trà Sư Thumbnail
Story
Itinerary

🚗🚕🚙 Kiên Lương – Quần Đảo Bà Lụa – Khám Phá Ba Hòn Đầm

Kien Luong

Hòa Điền, Kiên Lương District, Kien Giang, Vi...
3.0 rating

🚶🏃🌴🌳 Tham quan

🛀🛌 Nghỉ ngơi

🍁🌳🍂 Hà Tiên – An Giang – Rừng Tràm Trà Sư

Hà Tiên

Hà Tiên, Kien Giang, Vietnam

🚗🚕🚙 Di chuyển về TP.HCM

Copy & Customize
0 Likes
Share
Be the first to write a comment
Ads

Have A Story To Share?

Share and connect with the global travel community