Trip.Social

Penang đầy nắng

Điểm nổi bật nhất ở Penang, theo tôi, chính là ẩm thực, từ món Hoa đến Ấn Độ. Tất cả đều có hương vị riêng với nhiều sự lựa chọn phong phú.

Ads
You might like these
Ads