Trip.Social

Nhật Bản, xứ sở của origami, manga & anime

Lần đầu tiên mình làm quen với văn hoá Nhật Bản là xếp origami con hạc, kể từ đó yêu văn hoá của xứ mặt trời mọc này luôn.

Sau origami, có lẽ là manga & anime. 🥰

Tour này dành cho các bạn cùng hội, chuyến đi sẽ trải dài qua 3 nơi, có thể đi Tokyo - Kyoto - Takarazuka.

Nếu xuất phát điểm là Osaka, đi từ Takarazuka - Kyoto - Tokyo. Mà thật ra, Takarazuka nằm về phía Tây của Osaka, cho nên chia ra đi Takarazuka rồi quay về Osaka, đi tiếp lên Kyoto, và rồi Tokyo.

Hoặc có thể xếp từng bảo tàng vào lịch trình theo Osaka, Kyoto, Tokyo.

#mangafans

#animefans

#mọtsách #bookworms

#travel #Japan

#Osaka #Kyoto #Tokyo

#dulịch #NhậtBản

#hanheyhome

Ads
You might like these
Ads