0
0

Miền Tây sông nước -Đồng Tháp - Gáo Giồng - Sa Đéc

Nhân DươngNhân Dương3 years ago
Miền Tây sông nước -Đồng Tháp - Gáo Giồng - Sa Đéc

Thường mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 11. Đây có thể xem là thời gian vàng để du lịch Đồng Tháp đấy.

Cao Lãnh

Cao Lãnh
Cao Lãnh, Đồng Tháp Province, Vietnam

Đồng Tháp Province

Nhớ mang theo thuốc chống muỗi.

Đồng Tháp Province
Đồng Tháp Province, Vietnam

Cao Lanh Bridge

Cao Lanh Bridge
Cầu Cao Lãnh, Lấp Vò, Đồng Tháp, Vietnam

Sa Đéc

Sa Đéc
Sa Đéc, Đồng Tháp Province, Vietnam

Đường Hoa Sa Đéc

Đường Hoa Sa Đéc
Đường Hoa Sa Đéc, Tân Quy Đông, Sa Đéc, Đồng Tháp, Vietnam

Location

Location

Trip.Social User
Trip.Social User0

More from this author

Have Story To Share?

Blog with Trip.Social

Blog with Trip.Social

Reach new audiences and maximize your potential.

More from Trip.Social