Kiyomizu-dera những ngày thu

Chợt những ngày thu buồn hiu hắt, giữa dòng du khách tấp nập. Tôi chợt nghĩ ngay tại nơi ấy, khung cảnh ấy vài năm nữa tôi còn thấy được ánh nắng chiều thu buồn ấy nữa không?

Lamtom ChannelLamtom Channel2 months ago
Kiyomizu-dera những ngày thu

Your great story starts here ...

Kiyomizu-dera
Kiyomizu-dera
Kiyomizu-dera, 1 Chome-294 Kiyomizu, Higashiyama Ward, Kyoto, Japan
Trip.Social User
Trip.Social User Stories

More from this author

Show more stories

More from Trip.Social