Khám phá thành phố sương mù - Sapa

Thắm TrịnhThắm Trịnh2 years ago
Khám phá thành phố sương mù - Sapa

Sa Pa

Sa Pa
Sa Pa
Sa Pa, Lao Cai, Vietnam

Location

Location
Location

Location

Location
Location

Location

Location
Location

Location

Location
Location

Lào Cai

Lào Cai
Lào Cai
Lào Cai, Lao Cai, Vietnam

Sa Pa

Sa Pa
Sa Pa
Sa Pa, Lao Cai, Vietnam

Trip.Social User
Trip.Social User Stories

More from this author

Show more stories

More from Trip.Social