Trip.Social
0
0

Khám phá Đảo Phú Quý

6 places · 2 days
Đặng Trương ·2 years ago
Khám phá Đảo Phú Quý Thumbnail
Story
Itinerary

🚗🚕🚙 TP. HCM – PHAN THIẾT – PHÚ QUÝ

Phú Quý

Phú Quý, Ngũ Phụng, Phú Quý, Bình Thuận Provi...
4.3 rating

🚶🏃🏕⛺ Tham quan

🛀🛌😴 Nghỉ ngơi

🚶🏃🏕⛺ KHÁM PHÁ ĐẢO PHÚ QUÝ

Phú Quý

Phú Quý, Ngũ Phụng, Phú Quý, Bình Thuận Provi...
4.3 rating

🥘🍝🍜 Nghỉ ngơi ăn trưa

🚗🚕🚙 Di chuyển về TP.HCM

Copy & Customize
0 Likes
Share
Be the first to write a comment
Ads

Have A Story To Share?

Share and connect with the global travel community