Trip.Social
0
0

Đi đâu cho xa Tây Ninh cũng có chổ chơi vậy..

7 places · 2 days
Hồ Lê ·2 years ago
Đi đâu cho xa Tây Ninh cũng có chổ chơi vậy.. Thumbnail
Story
Itinerary

🛵🛵Di chuyển

Tay Ninh

Hiệp Thạnh, Gò Dầu District, Tây Ninh Provinc...
4.2 rating

Tham quan

🍜🍲🍝 Dùng bữa

Tây Ninh về đêm

🏯🏯🏯 Tham quan 1 số nơi nổi tiếng

Tay Ninh

Hiệp Thạnh, Gò Dầu District, Tây Ninh Provinc...
4.2 rating

Nghỉ ngơi ngắn chuẩn bị đồ lên xe

🛵🏍 Di chuyển về TP.HCM

Copy & Customize
0 Likes
Share
Be the first to write a comment
Ads

Have A Story To Share?

Share and connect with the global travel community