Trip.Social
0
0

Đảo Bình Hưng khám phá nhé !

4 activities · 2 days
Vân Phạm ·2 years ago
 Đảo Bình Hưng khám phá nhé ! Thumbnail
Story
Itinerary

🚗🚕🚙 BÌNH HƯNG – NINH CHỮ

Nha Trang Station

17 Thái Nguyên, Phước Tân, Tp. Nha Trang, Khá...
4.0 rating

🚶🏃💦💦 Tham quan

😪😴😴 Nghỉ ngơi

🚗🚕🚙 Trở về TP. HỒ CHÍ MINH

Nha Trang

Nha Trang, Khanh Hoa Province, Vietnam
Copy & Customize
0 Likes
Share
Be the first to write a comment
Ads

Have A Story To Share?

Share and connect with the global travel community