0
0

Brunch in South Sydney

Van PhanVan Phan2 years ago
Brunch in South Sydney

Hôm nay e đăng lại topic 𝗕𝗿𝘂𝗻𝗰𝗵 𝗶𝗻 𝗦𝘆𝗱𝗻𝗲𝘆 cho cả nhà tham khảo nhé

Vì e sợ nhiều chữ quá mọi người lười đọc nên e thay vào thành những icon sau

📸 SỐNG ẢO ĐƯỢC

🌟BẠN BÈ SANG, DẮT ẺM ĐI CHỖ NÀY

🥢ĐỒ CHÂU Á NHIỀU NÈ

🥬 HÔNG CÓ THỊT

🌈 ĐỒ ĂN ĐẸP HƠN MÌNH

☕️ CAFE THƠM LẮM

🍝 ĐÔ ĂN TÂY LÀ NHIỀU

Café Bella Dee

🌈 Đồ ăn đẹp hơn mình

Café Bella Dee
36 Tuffy Ave, Sans Souci NSW 2219, Australia

Dine and Dezerts

📸 Sống ảo là chuẩn bài 🍝 Đồ tây là chủ yếu 🌈 Đồ ăn đẹp hơn mình

Dine and Dezerts
373 Bay St, Brighton-Le-Sands NSW 2216, Australia

Social Hideout

📸 Sống ảo được 🌈 Đồ ăn đẹp hơn mình 🌟 Bạn bè sang, dắt bạn đi chỗ này View quán đẹp, hoa everywhere nhé

Social Hideout
Shop 4/5/25-33 Allen St, Waterloo NSW 2017, Australia

Baby Coffee Co.

📸 Sống ảo được Quán màu hồng cute lắm nhé cả nhà.

Baby Coffee Co.
Shop 1/810 Elizabeth St, Waterloo NSW 2017, Australia

7th Heaven Cafe

🍝 Đồ ăn Tây là nhiều

7th Heaven Cafe
4/41 Eton St, Sutherland NSW 2232, Australia

Project 2 specialty coffee

🌈 Đồ ăn đẹp hơn mình ☕️ Cafe thơm lắm Em gợi ý cho mọi người thử Taro Toast nhé!

Project 2 specialty coffee
5/22 Danks St, Waterloo NSW 2017, Australia

Son of a Baker.

🥐 Mọi người nên thử croissant nhé!

Son of a Baker.
301 The Grand Parade, Sans Souci NSW 2219, Australia

Cuppa Flower

📸 Sống ảo là chuẩn bài 🌟 Bạn bè sang, dắt bạn đi chỗ này 🌈 Đồ ăn đẹp hơn mình Phải gọi cái tiệm này là brunch cafe đời đầu, lúc đó muốn ăn phải đợi cả tiếng mới có bàn

Cuppa Flower
1/15 Allen St, Waterloo NSW 2017, Australia

Z.I.A Kitchen

📸 Sống ảo được 🌟 Dẫn bạn bè cùng đi nhé 🍝 Chủ yếu là đồ Tây Chỗ này view chụp ảnh đẹp lắm.

Z.I.A Kitchen
317 Bay St, Brighton-Le-Sands NSW 2216, Australia

Blackwood Pantry

🍝 Chủ yếu là món Tây

Blackwood Pantry
5/33 Surf Ln, Cronulla NSW 2230, Australia

Trip.Social User
Trip.Social User0

More from this author

Have Story To Share?

Blog with Trip.Social

Blog with Trip.Social

Reach new audiences and maximize your potential.

More from Trip.Social