Brunch in South Sydney

0
0
Van PhanVan Phan3 years ago
Brunch in South Sydney

Hôm nay e đăng lại topic 𝗕𝗿𝘂𝗻𝗰𝗵 𝗶𝗻 𝗦𝘆𝗱𝗻𝗲𝘆 cho cả nhà tham khảo nhé

Vì e sợ nhiều chữ quá mọi người lười đọc nên e thay vào thành những icon sau

📸 SỐNG ẢO ĐƯỢC

🌟BẠN BÈ SANG, DẮT ẺM ĐI CHỖ NÀY

🥢ĐỒ CHÂU Á NHIỀU NÈ

🥬 HÔNG CÓ THỊT

🌈 ĐỒ ĂN ĐẸP HƠN MÌNH

☕️ CAFE THƠM LẮM

🍝 ĐÔ ĂN TÂY LÀ NHIỀU

Café Bella Dee

🌈 Đồ ăn đẹp hơn mình

Café Bella Dee
36 Tuffy Ave, Sans Souci NSW 2219, Australia

Dine and Dezerts

📸 Sống ảo là chuẩn bài 🍝 Đồ tây là chủ yếu 🌈 Đồ ăn đẹp hơn mình

Dine and Dezerts
373 Bay St, Brighton-Le-Sands NSW 2216, Australia

Social Hideout

📸 Sống ảo được 🌈 Đồ ăn đẹp hơn mình 🌟 Bạn bè sang, dắt bạn đi chỗ này View quán đẹp, hoa everywhere nhé

Social Hideout
Shop 4/5/25-33 Allen St, Waterloo NSW 2017, Australia

Baby Coffee Co.

📸 Sống ảo được Quán màu hồng cute lắm nhé cả nhà.

Baby Coffee Co.
Shop 1/810 Elizabeth St, Waterloo NSW 2017, Australia

7th Heaven Cafe

🍝 Đồ ăn Tây là nhiều

7th Heaven Cafe
4/41 Eton St, Sutherland NSW 2232, Australia

Project 2 specialty coffee

🌈 Đồ ăn đẹp hơn mình ☕️ Cafe thơm lắm Em gợi ý cho mọi người thử Taro Toast nhé!

Project 2 specialty coffee
5/22 Danks St, Waterloo NSW 2017, Australia

Son of a Baker.

🥐 Mọi người nên thử croissant nhé!

Son of a Baker.
301 The Grand Parade, Sans Souci NSW 2219, Australia

Cuppa Flower

📸 Sống ảo là chuẩn bài 🌟 Bạn bè sang, dắt bạn đi chỗ này 🌈 Đồ ăn đẹp hơn mình Phải gọi cái tiệm này là brunch cafe đời đầu, lúc đó muốn ăn phải đợi cả tiếng mới có bàn

Cuppa Flower
1/15 Allen St, Waterloo NSW 2017, Australia

Z.I.A Kitchen

📸 Sống ảo được 🌟 Dẫn bạn bè cùng đi nhé 🍝 Chủ yếu là đồ Tây Chỗ này view chụp ảnh đẹp lắm.

Z.I.A Kitchen
317 Bay St, Brighton-Le-Sands NSW 2216, Australia

Blackwood Pantry

🍝 Chủ yếu là món Tây

Blackwood Pantry
5/33 Surf Ln, Cronulla NSW 2230, Australia

Have Story To Share?

Blog with Trip.Social

Blog with Trip.Social

Reach new audiences and maximize your potential.

More from Trip.Social