Trip.Social

12h ở Singapore

Ở Singapore trong khoảng thời gian ngắn ngủi 12 tiếng đồng hồ. Lịch trình thích hợp dành cho những bạn lần đầu transit ở Singapore khi bay đến một đất nước khác

Ads
You might like these
Ads