Trip.Social

Trip.Social's Blog

Latest Posts

Announcement

Trip.Social Website - V1.8 Release

Trip.Social team is constantly working to improve our users’ experience. Stay up to date and discover what’s new on our website. Here is a quick highlight of features we have been cooking for you lately!

Announcement

Trip.Social x Viator Partnership

In Dec 2020, Trip.Social and Viator signed a partnership agreement. This allows Trip.Social to connect our users to over 1.2 million Viator’s listings conveniently.

Announcement

“Người Truyền Cảm Hứng” – A Trip.Social Content Contributor Program

Trip.Social kêu gọi các bạn viết lịch trình du lịch trên app dựa trên chính những chuyến đi đầy cảm hứng của chính các bạn. Đây sẽ là cơ hội để bạn thay đổi cách nhìn của bạn bè quốc tế cũng như trong nước về địa điểm bạn viết về. Ai mà chẳng thích khám phá điều mới lạ đúng không nào? Lịch trình càng độc đáo hấp dẫn, thông tin càng đầy đủ thì nhuận bút bạn sẽ nhận được càng nhiều nha!