Lý Sơn

Quảng Ngãi

Lý Sơn

Lý Sơn, previously known as Cù Lao Ré, is an insular district of Quảng Ngãi Province, lying off the South Central Coast of Vietnam.

Photo: Tuan Thanh Cao

Top hotels

Latest Stories

Lý Sơn Useful Travel Information